Greenpeace ČR

Nikdo z nás nemůže bojovat každou vteřinu, ale každý z nás může pomáhat alespoň jednou měsíčně.

Každou vteřinu
zabijeme
0 žraloků


pokácíme
0
stromů

vypustíme
0 tun
emisí oxidu uhličitého

zemře 0 lidí
kvůli zničenému prostředí

vyhodíme
0 Kg
plastů do oceánu

použijeme
0 Kg
pesticidů
Přidalo se 379 dárců
379 dárců
se již přidalo

Čemu Váš dar pomůže?

Klima a energetika

Naším cílem je přimět politiky a průmysl, aby rychle omezili emise skleníkových plynů. Je třeba upustit od využívání fosilních paliv, zastavit devastaci pralesů a energii získávat z čistých zdrojů.

Pralesy

Greenpeace usiluje o ukončení nelegálního a destruktivního kácení světových pralesů a o ochranu práv domorodých obyvatel i rostlinných a živočišných druhů, kteří jsou na nich závislí. Cílem Greenpeace je dosáhnout zastavení kácení do roku 2020.

Oceány

Destruktivní rybolov, průmyslové znečištění a globální změna klimatu ničí přirozené prostředí řady rostlinných i živočišných druhů. Cílem intenzivní kampaně Greenpeace je zachovat úžasnou rozmanitost oceánů a jejich přírodní zdroje pro další generace.

Toxické látky

Výroba, obchod, využívání a uvolňování syntetických chemikálií jsou dnes globální hrozbou pro lidské zdraví a životní prostředí. Prosazujeme, aby toxické látky přestaly zamořovat naši planetu a byly, vždy když je to možné, nahrazeny bezpečnějšími alternativami.

Arktida

Citlivé arktické prostředí ohrožují jak klimatické změny, tak těžba ropy, která je však za polárním kruhem extrémně nebezpečná. V případě ropné havárie by bylo téměř nemožné její následky zlikvidovat. Již několik let prosazujeme rezervaci v arktické oblasti.

Pomáhejte měsíčně

Lidé, kteří podporují ochranu přírody měsíčně jsou oporou a jistotou, že v naší práci nepolevíme a můžeme i nadále pokračovat. Víme jak na to, ale bez Vás to nedokážeme.

Můj dar bude

200 Kč 250 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč Jiná částka:  Kč

Kontaktní údaje

Způsob platby daru

          Nepřekročte platnost karty!

Greenpeace ČR využívá darovací portál DARUJME.CZ. Kliknutím na tlačítko "Darovat nyní" souhlasíte s provozními podmínkami.