Direct dialog Greenpeace

Co dělají dobrovolníci

Greenpeace je organizace, jejíž práce by byla nemyslitelná bez pomoci dobrovolníků.

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná bez nároku na odměnu. Můžete se při ní dozvědět spoustu zajímavých věcí, které se rozhodně nedočtete na titulních stránkách novin. Budete mít příležitost setkat se se zajímavými lidmi a získáte zkušenosti s prací v neziskové organizaci. Ať už je vám šestnáct nebo šedesát, právě studujete, pracujete nebo jste třeba v důchodu, vždycky můžete něco udělat.

ZAPOJ SE DO PRÁCE, KTERÁ MÁ SMYSL :)

Infostánky
Práce v kanceláři
Nenásilné přímé akce
Malování transparentů, příprava akcí
Greenspeakers
Sbírání podpisů pod petici
Překládání
Práce s (multi)médii
Asistenti a asistentky kampaní
Distribuce infomateriálů

Dobrovolnictví v číslech

Greenpeace v ČR

1900registrovaných dobrovolníků
4lokální skupiny

Greenpeace ve světě

37000aktivních dobrovolníků
20veřejných aktivit každý den

Lokální skupiny

Sbírají podpisy pod petice
Úzce spolupracují s kanceláří na kampaních, které Greenpeace v ČR vede
Pravidelně se setkávají a plánují svoje aktivity
Informují veřejnost o ekologických tématech
Hledají a školí si nové dobrovolníky

Jak to u nás vypadá

Kampaně Greenpeace

Arktida

Citlivé arktické prostředí ohrožují jak klimatické změny, tak těžba ropy. Jak mořský led taje, ropné společnosti ve své honbě za ropou pronikají stále dál na sever. Těžba za mrazivým polárním kruhem je však extrémně nebezpečná. Ropná havárie by byla nesmírnou katastrofou a zasáhla by ekosystémy po celém světě.

Klima a energetika

Změna klimatu je nejvážnějším problémem a výzvou, před níž lidstvo v současnosti stojí. Máme znalosti, dovednosti i technologie, abychom se z této složité situace dostali. Je třeba omezit využívání fosilních paliv, zastavit devastaci pralesů a energii získávat z čistých zdrojů.

Pralesy

80 % původních pralesů je již zničeno nebo poškozeno a ty zbývající jsou vážně ohroženy. Greenpeace usiluje o ukončení nelegálního a destruktivního kácení světových pralesů a o ochranu práv domorodých obyvatel i rostlinných a živočišných druhů, kteří jsou na nich závislí.

Oceány

Na oceánech závisí existence spousty živočišných a rostlinných druhů i naše vlastní existence. Destruktivní rybolov, průmyslové znečištění a globální změna klimatu ničí přirozené prostředí řady rostlinných i živočišných druhů a ohrožují přežití celého mořského ekosystému.

Toxic

Toxické látky v životním prostředí ohrožují řeky a jezera, vzduch, půdu i oceány a v konečném důsledku nás samé a naši budoucnost. Výroba, obchod, využívání a uvolňování těchto syntetických chemikálií jsou dnes považovány za globální hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí.

Staň se dobrovolníkem