Kdo straší v Amazonii?

Za největší devastaci pralesa nesou zodpovědnost firmy, které odlesňují amazonský deštný prales kvůli produkci masa, pastvinám pro dobytek a pro pěstování krmné sóji. A každý rok je to horší a horší...

Je načase vyhnat monstra z Amazonie!

0 Kč vybráno

0 % z cíle

55 dní do konce

275000 Kč zbývá

Proč chránit Amazonii?

Příroda a zvířata

Deštný prales je domovem více druhů rostlin a živočichů, než jakýkoli jiný suchozemský ekosystém na planetě. Nachází se zde asi 30 % světových druhů. Biologická rozmanitost Amazonie je ohromující, naleznete zde 40 000 druhů rostlin, 16 000 druhů stromů, 3000 druhů ryb, 1300 druhů ptáků, přes 430 druhů savců, více než 1000 druhů obojživelníků a přes 400 druhů plazů.

Mizející Amazonie

Nárůst populace, rozvoj průmyslového zemědělství a integrace do globální ekonomiky jsou hlavní důvody ničení cenných ekosystémů. Velké množství komodit - hovězí dobytek a kůže, dřevo, sója, ropa, plyn a minerály se odtud vyváží. Od sedmdesátých let bylo v Amazonii vykáceno více než 1,4 milionu hektarů lesa. Ještě větší oblast byla ovlivněna těžbou dřeva a lesními požáry.

Původní obyvatelé

Původní Amazoňané musí být kvůli narušitelům ve střehu celá staletí. Od Pizarrova dobytí říše Inků, přes kaučukovou horečku, kolonizování Portugalci a Španěly, až k ilegálním těžařům dneška, kteří se zbraní v ruce vyhánějí původní obyvatele a nebojí se zabíjet i jejich ochránce a ekologické aktivisty. Chránit jejich domovy znamená chránit bohatství celé planety.

Živočišná výroba

Přeměna na pastvu skotu je největším motorem odlesňování a přes 60 % půdy končí jako pastviny. Další ranou bylo v 90. letech pěstování sóji, která se vyváží do celého světa jako krmivo pro hospodářská zvířata. Greenpeace se v roce 2006 podařilo v Brazílii zastavit odlesňování kvůli pěstování sóji, ale s nástupem prezidenta Bolsonary se situace zhoršuje a kácení zrychluje.

Změna klimatu

Změna klimatu má zásadní dopady na amazonský deštný prales. Vyšší teploty snižují srážky, způsobují sucho a zvyšují náchylnost pralesa k požárům. Pokud bude pokračovat současná rychlost oteplování, mohla by část Amazonie přejít z deštného pralesa do savany. Zároveň spustí obrovskou produkci emisí uhlíku z odumírání lesů a ty pak ještě prohloubí změnu klimatu.

Vzkazy od dárců

Lucie, 34 let

Kampaně Greenpeace mají výsledky u nás i ve světě. Prosazování řešení nejzávažnějších ekologických problémů je ale běh na dlouhou trať a bez podpory dárců se neobejde.

David, 29 let

Nechci, aby můj nedávno narozený syn vyrůstal ve světě, kde je znečištěného ovzduší, mrtvé oceány a zničené pralesy. Díky Greenpeace se můžu i já podílet na změně k lepšímu.

„Proč podporuji Greenpeace? Koho jiného v dnešní době podporovat, Greenpeace nabízí platformu, ke které se já ráda připojím a jejich výsledky mají dopady na život nás všech.“

Aňa Geislerová

PŘIDEJTE SE KE MNĚ