Změna klimatu ohrožuje vše, na čem vám záleží...

Společně můžeme věci změnit. Vytvořme účinný tlak na vládu České republiky, veřejné instituce, média i firmy, aby přijaly závazky a podnikly kroky v oblasti ochrany klimatu. Závisí na tom naše budoucnost a budoucnost našich dětí!

0 Kč vybráno

0 % z cíle

55 dní do konce

400000 Kč zbývá

Proč darovat?

Změna klimatu

Ničivé záplavy, sucha, tání ledovců, extrémní počasí, lesní požáry, vyschlá koryta řek, vymírání korálů, ale i rostlin a živočichů. Sucho a povodně jsou stále častější a ničivější. Vzduch, který dýcháme, je znečištěný. Úrodná půda mizí nebo se mění ve vyprahlou poušť. Lesy chřadnou a usychají a stále častěji se šíří požáry.

Darujte

Občanská společnost

Je třeba začít okamžitě jednat. Nespoléhat se na slova politiků, ale řešení začít aktivně vyžadovat. Vytvořme účinný tlak na vládu České republiky, veřejné instituce, média i firmy, aby přijali závazky a podnikli kroky v oblasti ochrany klimatu plynoucí z Pařížské dohody.

Darujte

Férová energetika

Naším cílem je přimět politiky, průmysl i veřejnost, aby rychle omezili emise skleníkových plynů. Je třeba upustit od využívání fosilních paliv, zastavit devastaci pralesů, zbytečně neplýtvat energií a získávat ji z čistých zdrojů.

Darujte

Příroda a zvířata

Změna klimatu je zde a ohrožuje vše na čem nám záleží, a to i u nás v České republice! Můžeme ji pozorovat všude kolem nás: úbytek vody v krajině, drastická sucha, vymírání živočišných a rostlinných druhů, úbytek hmyzu a celkové selhávání ekosystému.

Darujte

Budoucí generace

Vědci a experti bijí na poplach. Máme jen 12 let na to, abychom odvrátili katastrofu, udrželi hranici oteplení pod 1,5°C a mohli tak Zemi předat našim dětem a budoucím generacím v podobě, která jim zde umožní důstojně žít, a ne pouze přežívat.

Darujte

Vzkazy od dárců

Lucie, 33 let

Kampaně Greenpeace mají výsledky u nás i ve světě. Prosazování řešení nejzávažnějších ekologických problémů je ale běh na dlouhou trať a bez podpory dárců se neobejde.

Jméno Příjmení, 40 let

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ais hendrerit bibendum.

Jméno Příjmení, 30 let

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elitplacerat orci in diam volutpat, porttitor posuere risus finibus. In ante arcu, lobortis hendreritconsectetur adipiscing elitplacerat orci in diam volutpat, porttitor posuere risus finibus.

Lorem ipsum dolor sit amet

„Nezáleží na tom, jestli žijete v Čechách, nebo Iránu, jestli jste byznysmen, studentka, lékař nebo matka na mateřské. Změna klimatu nezná hranic a týká se všech lidí po celém světě. Každý z nás může přispět, byť drobnou částkou, a protože se jedná o urgentní téma, rozhodl jsem se každý Váš dar až do částky  250 000 korun zdvojnásobit. Společně můžeme získat dostatek financí na projekt SPOLU PRO KLIMA"

Nader Safari, dárce Greenpeace

Daruj