Greenpeace ČR
25 let v ČR

Greenpeace ČR

Každá velká věc začíná prvním krokem. Připojte se k lidem z celého světa, kteří podporují Greenpeace. Vyberte si částku a podívejte se, co Váš dar pomůže změnit...

142 738 Kč 
200 000 Kč

ČEMU váš dar pomůže?

Zdraví a bezpečná budoucnost

Prosazujeme budoucnost bez toxických látek a jedovatého kouře z komínů uhelných elektráren - budoucnost, která bude udržitelná a založená na moderních technologiích a obnovitelných zdrojích. Nechceme aby lidé předčasně umírali kvůli zplodinám z uhlí. V sázce jsou životy desítek milionů lidí a kvalita života nás i našich dětí.

Darujte

Lidské domovy
a krajina

Prosazujeme opuštění energetiky založené na masivním pálení hnědého uhlí v elektrárnách a devastaci krajiny kvůli jeho těžbě. Nechceme, aby uhelný kouř otravoval vzduch a povrchové doly převracely naruby krajinu našeho domova a likvidovaly lidská sídla a kulturní památky.

Darujte

Klima
a příroda

Prosazujeme snižování emisí skleníkových plynů na celosvětové i národní úrovni, zastavení kácení pralesů i férové financování adaptací na změnu klimatu. Změny klimatu mají dopad nejen na životní podmínky lidí, ale desítek tisíc živočišných a rostlinných druhů. V České republice prosazujeme především rychlé nahrazení uhlí čistými, obnovitelnými zdroji a energetickou účinností.

Darujte

Již za chvíli váš dar bude měnit svět

Postavte se proti zločinům páchaným na životním prostředí po celém světě. Chceme férovější energetiku a životní prostředí bez toxických látek. Společně budeme pokračovat v ochraně klimatu, Arktidy, pralesů a života v oceánech. Jdete do toho?

Můj dar bude

1000 Kč 600 Kč 400 Kč 300 Kč 250 Kč Jiná částka:   Kč

Kontaktní údaje

Způsob platby daru

          Nepřekročte platnost karty!

Greenpeace ČR využívá darovací portál DARUJME.CZ. Kliknutím na tlačítko "Darovat nyní" souhlasíte s provozními podmínkami.