Skoncujme společně se zastaralou a špinavou energetikou!

Způsob, jakým získáváme elektřinu a teplo, je špatný. Máme k dispozici inovativní řešení, moderní technologie a obnovitelné zdroje, ale stále necháváme naše vlády a korporace znečišťovat životní prostředí a ohrožovat klima planety. To musí skončit! Jdete do toho?

0 Kč vybráno

0 % z cíle

55 dní do konce

100000 Kč zbývá

Proč darovat?

Změna klimatu

Ničivé záplavy, sucha, tání ledovců, extrémní počasí, lesní požáry, vyschlá koryta řek, vymírání korálů, ale i ostatních druhů rostlin a živočichů. Extrémní počasí je stále častější a ničivější.. Úrodná půda mizí nebo se mění ve vyprahlou poušť. Lesy chřadnou a usychají a stále častěji se šíří požáry.

Darujte

Občanská společnost

Je třeba začít okamžitě jednat. Nespoléhat se na slova politiků, ale řešení začít aktivně vyžadovat. Vytvořme účinný tlak na vládu České republiky, veřejné instituce, média i firmy, aby přijaly závazky a podnikly kroky v oblasti ochrany klimatu plynoucí z Pařížské dohody. Ale i jednání každého z nás se počítá, jednejme tak, abychom nepřispívali ke změně klimatu.

Darujte

Férová energetika

Naším cílem je přimět politiky, průmysl i veřejnost, aby rychle omezili emise skleníkových plynů. Je třeba upustit od využívání fosilních paliv a přejít k využívání obnovitelných zdrojů energie. Studie dokazují, že je možné postavit energetiku pouze na čistých zdrojích, je ale nutné jednat.

Darujte

Příroda a zvířata

Změna klimatu je zde a ohrožuje vše, na čem nám záleží, a to i u nás v České republice! Můžeme ji pozorovat všude kolem nás: úbytek vody v krajině, drastická sucha, ohrožené lesy, nedostatek trávy či vymírání živočišných a rostlinných druhů.

Darujte

Budoucí generace

Vědci a experti bijí na poplach. Máme jen 12 let na to, abychom odvrátili katastrofu a udrželi hranici oteplení pod 1,5 °C, a mohli tak Zemi předat našim dětem a budoucím generacím v podobě, která jim zde umožní důstojně žít, a ne pouze přežívat.

Darujte